DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Adviezen en cultuur

Quarantainemaatregelen

In de Middeleeuwen liet men een epidemie niet zomaar gebeuren. Men nam maatregelen om een en ander te beteugelen. Stadsbesturen vaardigden ordonnantiën uit waarmee de gevolgen van een epidemie werden ingedamd. Men nam opvallend veel logische en voor ons in de Moderne Tijd herkenbare maatregelen. We geven enkele voorbeelden:

Was je ziek, dan ging je huis op slot en dan diende álles ook volledig te zijn afgesloten. De huisgenoten van een getroffene mochten 14 dagen niet naar de markt of kerk. Men mocht ruim een maand lang de inboedel niet verkopen. Het was uit den boze water of vuil van een zieke in goten te gooien of in het water. Kleding van een zieke mocht niet in het openbare water worden gewassen. Herstellende zieken mochten na 14 dagen ’s ochtends voor het luiden van de klok de straat op om een frisse
neus te halen, maar moesten gepaste afstand houden van anderen. Op overtredingen van de speciale maatregelen stonden hoge boetes. En de zwaar zieken werden op enig moment niet opgevangen in de stedelijke gasthuizen, maar in afgezonderde zogenoemde pesthuisjes. Daar werd specifieke hulp geboden. Alles overziende concluderen wij: sommige zaken zijn van alle tijden!