DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Adviezen over kleding, gezondheid, uiterlijk en goed sociaal gedrag.

Over rechtvaardige betalingen en andermans bezit

Tijdens de Late Middeleeuwen ontstonden vele manuscripten waarin men allerlei adviezen kon lezen omtrent evenzoveel verschillende zaken. Van adviezen over behoud van een goede gezondheid, goede omgangsvormen en verleidingstactieken tot verfrecepten, magische zaken, de huishouding en opvoeding, alles was wel in manuscripten terechtgekomen.

Opvallend gegeven bij alles is dat de adviezen meestal kort waren en rechtstreeks en dat er niet veel onduidelijkheid bestond over de bedoeling ervan. In onderstaande adviezen blijkt dat duidelijk.


Enkele adviezen

Als iemand werk voor je heeft verricht, betaal terstond en slaap er geen nacht over met het geld onder het matras. Dan ben je rechtvaardig.

Spring niet royaal om met andermans bezit. Men zal er schande van spreken.