DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

LEZINGEN

Als u kennis wilt maken met het dagelijks leven, de tijdgeest en gewoonten van de Middeleeuwen dan kunt u bij ons lezingen volgen over allerlei onderwerpen. Ze worden verlevendigd met aansprekende afbeeldingen uit middeleeuwse manuscripten én met oude muziek. Daarmee komt u volledig in middeleeuwse sferen. De lezingen tot maximaal twaalf personen vinden plaats op een woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. U bent welkom vanaf een half uur voor aanvang. In de pauze wordt koffie en thee geserveerd met een lekkernij.

Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen met een korte beschrijving. Via MEER INFORMATIE kunt u uitvoerig lezen over het onderwerp dat u aanspreekt.

In AGENDA leest u een overzicht van al de data waarop de lezingen plaatsvinden in de periode 2019/2020. Graag aanmelden tot uiterlijk op de zondag voorafgaande aan de geplande lezing.

Indien u een speciaal onderwerp wenst en het staat niet vermeld in de AGENDA dan kunt u altijd overleg voeren met ons. U kunt bijvoorbeeld met een gezelschap op een nader overeen te komen datum een lezing volgen naar keuze. Indien u dat wenst komen wij ook naar u toe.Avontuur en reizen

MEER INFORMATIEover ontdekkingstochten en het aards paradijs, een niet zeevarend vorstendom met een zeevloot en reizende hoven


Wetenschap, kosmos en tijd

MEER INFORMATIEover arabische wetenschappen, de vrije kunsten, de kosmos en de schepping, de kalender met de sleuteldagen, de werken van de maand en het tijdsbesef


Dagelijks leven

MEER INFORMATIEover steden, stedelijke burgerzin, hofsteden, rijmspreuken en gezegden, sociale controle, het dagelijks leven op een landgoed en een levensbeschrijving van enkele mensen tijdens een bijzondere eeuw


Samenleving en geloof

MEER INFORMATIEover bellatores, oratores en labatores, de ontwikkeling van de ambten (het oldambt), de 15e eeuw met grote veranderingen, pelgrimages, kloosters, metafysisch denken en twee bijzondere mystici, de moderne devotie en het eerste humanisme


Koopmanschap

MEER INFORMATIEover de middeleeuwse agrarische samenleving, het ontstaan van jaarmarkten, herleving van de geldeconomie, het bankwezen, grote investeringen en klinkende munten in het dagelijks leven


Muziek, dans en kunst

MEER INFORMATIEover muziek en het goede gemoed, een bijzonder manuscript met prachtige schilderingen en de eigenaar ervan, de veelzijdige alamire en zijn muziekmanuscripten, stille klanken en wat deze de mens kunnen zeggen, de ontwikkeling van wereldlijke muziek, troubadours, trouvères, minnesänger en cantigas en over de dans


Gezondheid en uiterlijk

MEER INFORMATIEover bijzondere medicijnen, gezondheidsadviezen, schoonheidsidealen, kleurrijke kleding, de griekse en arabische gezondheidsleer, speciaal medisch gereedschap en de dagelijkse praktijk


Natuur en voeding

MEER INFORMATIEover tuinen, weersomstandigheden, het levenbrengende water, moraliserende en wetenschappelijke tradities, fabeldieren, de griekse voedingsleer, adviezen en smaakstelling, vastenperioden, de praktijk in de keuken, tafelmanieren en het organiseren van een feestmaal


Bijzondere onderwerpen

MEER INFORMATIEover magie in de dagelijkse praktijk, germaanse en romeinse midwinterfeesten en het ontstaan van kerstmis en driekoningen, levensfasen, wonderen en sterfboeken