DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT EN DE CLEYNE HORTUS

DAGELIJKS LEVEN


Stedelijk zelfbewustzijn en burgers met een strooibriefje

Hoe stedelingen burgerzin en zelfbewustzijn werden bijgebracht via allerlei adviezen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welk volksvermaak werd toegestaan en wat deden de stadsbesturen om de burgers van de steden met 'zachte' dwang in de pas te laten lopen met de 'juiste' denkbeelden en welke rol hadden de rederijkerskamers hierin? De burger ging met briefjes strooien als hij het ergens niet mee eens was.


Een nieuwe stand krijgt zijn muur

Hoe de steden tot ontwikkeling kwamen, hoe privileges werden verkregen en wat dat deed met de feodale machtsstructuur. Wie woonden er allemaal achter de stenen stadsmuren? Het laat zich raden waarom stadsbesturen huizen van steen wensten. Welke pogingen ondernam men om dat te bevorderen. Een beschrijving van enkele steden verduidelijkt de stedelijke structuur en de bouwfasen in een stad.


Sprekende tijdgeest

Rijmspreuken, spreekwoorden en gezegden geven inzicht in de wijze van denken van de middeleeuwse mens. Aan de hand van de sproke ‘Van dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen’ wordt duidelijk gemaakt dat ook in de middeleeuwen er vele meningen waren en dat we bepaalde zaken met elkander nog steeds op dezelfde manier beleven. Ook een schets van non verbale communicatie en het stadstoneel.


Van stenen ende harden dack

Over het ontstaan van de eerste edele hofsteden tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het feodale leenstelsel en over de uitbreidingen van deze hofsteden. Er ontstonden goede wegen, veerdiensten, koeriersdiensten, herbergen, verhuurbedrijven van paarden en paard en wagens die hofsteden, kloosters en steden onderling verbonden. Voorts worden enkele edele hofsteden beschreven.


De spade in de grond van een landgoed

Een beschrijving van het leven van een pachtboer en zijn gezin op een landgoed gedurende een geheel jaar waarbij alle Werken van de Maand en de seizoenen aan de orde komen met samenkomsten, vieringen, de komst van de keizer, het leven van alledag in huis en op het land en de jaarmarkt.


Twee standen verenigd

Een levensbeschrijving van een gravin die een koopman ontmoet. Wat onmogelijk lijkt gebeurt. Tegen de achtergrond van historische gegevens over de Lage Landen van de 15e eeuw wordt een beschrijving gegeven van een hofstede, steden, vieringen en een reis, langer dan enkele uren gaans naar een culturele hoofdstad in een ander gewest. Men gaat een nieuwe toekomst tegemoet.