DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

BOEKEN

Hier vindt u de boeken die u bij ons kunt bestellen:

de middeleeuwse geschiedenis van de Noordelijke Lage Landen

In de middeleeuwse geschiedenis van de Noordelijke Lage Landen wordt u meegenomen naar de Nederlandse Middeleeuwen. Het is de periode waarin ons land bestond uit zeer diverse grafelijke en hertogelijke domeinen en vrije gebieden. In deze landsdelen hadden de bewoners te maken met verschillende omstandigheden, die ook tot verschillende culturele ontwikkelingen hebben geleid. Dat blijkt alleen al uit de vele dialecten van het Middelnederlands, die tot ontwikkeling kwamen. Echter, aan de hand van de opeenvolgende hoofdstukken met beschrijvingen van de
steden Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Utrecht, Nijmegen, Haarlem en Zierikzee ontstaat één verhaal. Onmiskenbaar zal zelfs duidelijk worden hoe sterk de verschillende landsdelen van de gehele Lage Landen met elkaar waren verbonden via sociale, culturele, economische en vanzelfsprekend politieke aangelegenheden. De omstandigheden ontwikkelden zich zodanig, dat zich zelfs een eenheid kon vormen in verscheidenheid. Vanaf het moment waarop gebieden van de Lage Landen gaandeweg bij het Bourgondische rijk werden gevoegd ontstond er zelfs een soort Bourgondische statenbond, verenigd in de ons bekende Staten Generaal.

Onze gebieden werden bekend als de Bourgondische Nederlanden, bestaande uit verschillende graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden. Tegen het einde van de Middeleeuwen omstreeks 1550 waren al de verschillende gewesten van deze Nederlanden inmiddels samengevoegd tot een dynastieke eenheid, de Zeventien Provinciën van de Bourgondische Nederlanden. Onder de Bourgondisch Habsburgse vlag was daarmee een stevig fundament gelegd, waarop een ontwikkeling naar verdere eenwording kon worden gebaseerd. Door vele omstandigheden bleven er van het grote aantal provinciën er maar zeven over, die daadwerkelijk verdere stappen hebben gezet in de richting van volledige eenwording. Dat resulteerde in de vestiging van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Van hieruit ontwikkelde zich de eenheidsstaat Nederland. Dit boek neemt u mee naar de periode die hieraan voorafging. Het is de periode van onze eigen Middeleeuwen, een tijdperk dat onmisbaar is gebleken te zijn voor het kunnen ontstaan van ons Nederland. Het is een land dat zich nog steeds kenmerkt door eenheid in verscheidenheid.

Het verhaal van onze eigen vaderlandse middeleeuwse geschiedenis kenmerkt zich niet alleen door onrust, oorlogen, epidemieën en tegenslagen, zoals dat kennelijk door menigeen nog steeds wordt gedacht. Deze periode kenmerkt zich namelijk ook door voorspoed, handel, culturele bloei, wetenschappelijke ontwikkelingen, nieuwe denkstromingen en diverse gouden middeleeuwse perioden van velerlei aard. Reden genoeg om onze eigen Middeleeuwen dichterbij te halen door middel van dit boek.

Deze bijzondere eerste editie is uitgegeven door De Middeleeuwen (Oldambt). U kunt het gebruiken als een naslagwerk. Het boek is ongeveer van B5 formaat, heeft 278 bladzijden, 15 middeleeuwse afbeeldingen in kleur, waarvan 7 paginagroot en het boek is hardcover en gebonden. Het ISBN nummer is 978-94-93093-00-3. Het boek kan worden besteld voor € 25,- exclusief verzendkosten.


Schets van een menselijk territorium

In Schets van een menselijk territorium wordt u meegenomen op reis van de agrarische feodale middeleeuwse maatschappij via de Verlichting naar onze moderne klasseloze maatschappij. Hierbij staat de ontwikkeling van het menselijke territorium als een economisch territorium centraal. Bij dat alles wordt u inzicht gegeven waarom de Verlichte stem van de mens niet of niet volledig tot ontwikkeling is kunnen komen. Het is de geldstroom en de daaraan gekoppelde macht, die in de loop van de eeuwen de regie over het gehele
maatschappelijke reilen en zeilen heeft overgenomen waardoor onrechtvaardige ongelijkheid is kunnen ontstaan. Uit deze ontwikkeling zijn sterk ontwrichtende maatschappelijke krachten voortgekomen.

In het boek wordt een alternatief beschreven voor de maatschappelijke orde, waardoor de Verlichte stem van de mens alsnog tot ontwikkeling kan komen en waardoor rechtvaardige ongelijkheid zich kan herstellen. Het boek is een oproep om de Verlichting opnieuw de mens te laten verlichten met herwaardering van de echte menselijke waarden. Deze waarden dienen hernieuwd tot hun recht te komen via Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap in de ware zin van deze begrippen.

Het alternatief voor de bestaande maatschappelijke orde wordt verbonden met de staatsstructuur van Plato op individueel niveau, waarbij de middeleeuwse agrarische driestandenmaatschappij op een realistische wijze voor inspiratie zorgt. Regering en parlement worden uitgenodigd zelf ook met alternatieven te komen om rechtvaardige ongelijkheid te kunnen herstellen.

Schets van een menselijk territorium is geïllustreerd met prachtige paginagrote afbeeldingen in kleur uit middeleeuwse manuscripten. Samen met door de schrijver vertaalde teksten van middeleeuwse liederen geven deze afbeeldingen de verschillende hoofdstukken elk een extra dimensie.

Dit boek is uitgegeven door De Middeleeuwen (Oldambt), is van A5 formaat, softcover, heeft 118 bladzijden en 15 afbeeldingen in kleur. Het ISBN nummer is 978-94-632-3000-1. Het boek kan worden besteld voor € 15,- exclusief verzendkosten.