DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

INSPIREREND IN DE ZOMER

over bloemen, heerlijke geuren en symboliek

In dit hoofdstuk van onze website leest u allerlei zaken over de Middeleeuwen. U wordt daarvan op de hoogte gehouden via onze Nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Nieuwsbrief? Dan kunt u via het hoofdstuk CONTACT EN NIEUWSBRIEF u inschrijven. De Nieuwsbrief wordt geheel vrijblijvend naar u toegezonden aan het begin van elk nieuw seizoen. In diezelfde Nieuwsbrief staat onderaan een link, waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden indien u dat wenst.

Zoals u wellicht al in de laatste Nieuwsbrief heeft kunnen lezen is de maand augustus de Oogstmaand en de Dorsmaand. De zomer heeft zich volledig ontvouwen en de natuur geeft al haar goede gaven. De oogst van granen is in volle gang. Het woord oogst voert terug op de naam van deze maand. Er zijn volop bloemen te vinden. Zij stemmen ons altijd vrolijk. Daarom geven wij extra aandacht aan bloemen, heerlijke geuren en symboliek. Wij hebben dit seizoen geen recept voor een middeleeuws gerecht voor u. Wat wij u wel te bieden hebben is heerlijk geurend Lijnwaet. Vervolgens nemen wij u mee naar een Wolf, een Vos en een waarheidlievende plant: Verbena of IJzerhart. Daarna leest u wat rozen betekenden in de middeleeuwse maatschappij. De waardering voor de schoonheid van deze bloem is van alle tijden. Tijdens de Middeleeuwen waren er zowel wereldlijke als geestelijke begrippen mee verbonden. Dan geven wij u enkele spreekwoorden waarin u rozen én koren tegenkomt, maar waarin ook enkele varkens een belangrijke rol spelen. De magische bijlage staat in het teken van de Goudsbloem, maar u mag deze pas in
augustus verzamelen! We sluiten de onderwerpen af met een verpozing
in een middeleeuwse tuin met vele symbolische bloemen.

Hieronder ziet u het overzicht van de onderwerpen. Via een daarbij behorende link wordt u verwezen naar een bijlage van dit hoofdstuk INSPIREREND. Daar leest u de bij dat onderwerp behorende tekst. U kunt altijd teruggaan naar het hoofdstuk waar u zich nu bevindt via de knop INSPIREREND. Daar verschijnt ook een overzicht van alle onderwerpen van dit hoofdstuk. Daarmee kunt u direct naar een bepaald onderwerp gaan, of u gaat eerst terug naar dit hoofdstuk zelf.


RECEPT VOOR EEN GERECHT OF ANDERSZINS

Lijnwaet med roosen ende specerie


Liederen, gedichten en verhalen

Het kruid Verbena en de Wolf


SPREEKWOORDEN EN UITSPRAKEN

Over rozen en een dam


MAGISCHE ZAKEN

De magische Goudsbloem


OVER TAFELMANIEREN EN ANDERE ZAKEN

Tafelen in een tuin vol symbolische bloemen