DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

INSPIREREND IN DE LENTE

markten, handel en goed koopmanschap

In dit hoofdstuk van onze website leest u in elk seizoen nieuwe zaken over de Middeleeuwen. U wordt daarvan op de hoogte gehouden via onze Nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Nieuwsbrief? Dan kunt u via het hoofdstuk CONTACT EN NIEUWSBRIEF u inschrijven. De Nieuwsbrief wordt geheel vrijblijvend naar u toegezonden aan het begin van elk nieuw seizoen.

Het is lente. En ook dit seizoen hebben wij een zestal onderwerpen voor u geselecteerd. Daarmee nemen wij u graag even mee naar een wereld, waarvan de gewoonten en de tijdgeest geheel anders lijken te zijn en soms zeker ook tot de verbeelding kunnen spreken. Maar van die wereld kan ook worden gezegd dat die soms wat lijkt op ons moderne leven. Sommige zaken zijn van alle tijden.

We hebben voor dit lenteseizoen 2023 aansluiting gezocht bij markten, handel en goed koopmanschap. We hebben voor u allereerst een recept geselecteerd voor een heerlijke soep, die kan wedijveren met de Groningse variant daarvan. Daarna geven wij u een beschrijving over het ontstaan van middeleeuwse markten en kunt u een lied lezen waarin wordt gezongen over onderhandelen op de markt, waarna u wordt meegenomen naar een bijzonder middeleeuws handelsverbond. Aan het ontstaan daarvan heeft ook de stadstaat Groningen een bijdrage geleverd. Vervolgens kunt u twee spreekwoorden lezen waarin bedelaars en een koud hangijzer langskomen, kunt u kennismaken met de handelsgeest van de magische Upupa en leest u onder andere over hoe men dacht over goed onderhandelen.

Hieronder ziet u het overzicht van de onderwerpen. Via een daarbij behorende link wordt u verwezen naar een bijlage van dit hoofdstuk INSPIREREND. Daar leest u de bij dat onderwerp behorende tekst. U kunt altijd teruggaan naar het hoofdstuk waar u zich nu bevindt via de knop INSPIREREND. Daar verschijnt ook een overzicht van alle onderwerpen van dit hoofdstuk. Daarmee kunt u direct naar een bepaald onderwerp gaan, of u gaat eerst terug naar dit hoofdstuk zelf.


RECEPT VOOR EEN GERECHT OF ANDERSZINS

mostaertsupe


LIEDEREN EN GEDICHTEN

over markten


DAGELIJKS LEVEN

het Gotlandverbond


SPREEKWOORDEN EN UITSPRAKEN

bedelaars en een koud hangijzer


OVER TAFELMANIEREN EN ANDERE ZAKEN

goed onderhandelen en tevreden personeel


AFBEELDING

1. Gedecoreerde bladzijde met versierde initialen uit het getijdenboek van Crohin-La Fontaine, manuscript van omstreeks 1480, graafschap Vlaanderen.
Getty Museum