DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

INSPIREREND IN DE MAAND JUNI

over muziek, dans en goed tafelen in een besloten tuin

In dit hoofdstuk van onze website leest u maandelijks allerlei zaken over de Middeleeuwen. U wordt daarvan op de hoogte gehouden via onze Nieuwsbrief. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Nieuwsbrief? Dan kunt u via het hoofdstuk CONTACT EN NIEUWSBRIEF u inschrijven. De Nieuwsbrief wordt geheel vrijblijvend naar u toegezonden aan het begin van elke maand. In diezelfde Nieuwsbrief staat onderaan een link, waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden indien u dat wenst.

Zoals u wellicht al in de Nieuwsbrief voor deze maand heeft kunnen lezen is juni de Muziekmaand, de Zomermaand en de Weidemaand. In deze maand vindt de welhaast magische Zomerzonnewende plaats en dát werd gevierd! Dat deed men graag met muziek, dans en feestelijke maaltijden. In de vorige maand mei werd er al veel gemusiceerd, maar dat was veelal verbonden met de Lentevieringen. Nu is het echter tijd om gezamenlijk en in kleinere kring te musiceren, te zingen en te dansen. Er werden overal kleinere bijeenkomsten georganiseerd. We hebben deze maand dan ook aansluiting gezocht bij muziek en dans.

We gaan heerlijk genieten van een kersentaartje én van de kracht van muziek. Voorts nemen wij u mee naar de tijd van de Carole, een prachtige reidans die de mensen dichter bij elkaar bracht vanaf de Hoge Middeleeuwen. Maar dan diende je wel te weten hoe en wat, anders was je sociaal niet aangepast. Vervolgens kunt u lezen dat muziekinstrumenten ook terecht kwamen in spreekwoorden en gezegden en in het hoofdstuk Magische zaken leert u hoe u uw
plankenkoorts kunt overwinnen als u dient te musiceren. Daarna nemen wij u nog mee naar de Hortus Conclusus of besloten tuin. Daar werd in de Muziekmaand volop gezongen, gedanst én getafeld.

Hieronder ziet u het overzicht van de onderwerpen. Via een daarbij behorende link wordt u verwezen naar een bijlage van dit hoofdstuk INSPIREREND. Daar leest u de bij dat onderwerp behorende tekst voor deze maand. U kunt altijd teruggaan naar het hoofdstuk waar u zich nu bevindt via de knop INSPIREREND in de bovenbalk. Daar verschijnt ook een overzicht van alle onderwerpen van dit hoofdstuk. Daarmee kunt u direct naar een bepaald onderwerp gaan, of u gaat eerst terug naar dit hoofdstuk zelf.


RECEPT VOOR EEN GERECHT OF ANDERSZINS

Kersetaerte


TEKST VAN EEN LIED OF EEN GEDICHT

Over de kracht van muziek


ADVIEZEN OVER KLEDING, GEZONDHEID, UITERLIJK EN GOED SOCIAAL GEDRAG

De Carole


SPREEKWOORDEN, SPROKEN EN RIJMSPREUKEN

Wat een vedel en een harp te zeggen hebben


OVER TAFELMANIEREN EN ANDERE ZAKEN

muziek, dans en tafelen in een besloten tuin