DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Thema's voor tijdens een middeleeuwse maaltijd

Maak op een toegankelijke wijze kennis met bepaalde aspecten van het dagelijks leven, de tijdgeest en gewoonten van de Middeleeuwen die u en uw gezelschap in het bijzonder aanspreken. Uit onderstaande onderwerpen kunt u een keuze maken. Dat kan in overleg met ons. Wij zorgen vervolgens ervoor dat uw middeleeuwse maaltijd extra luister wordt bijgezet met een aansprekende uitleg over een bepaald onderwerp. De feestelijke maaltijd wordt niet alleen met het thema ingeleid, ook tijdens de verschillende gangen zult u kennis nemen van bijzondere middeleeuwse wetenswaardigheden.

Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen. Bij elk onderwerp leest u een korte beschrijving van zaken die aan de orde kunnen zijn tijdens een middeleeuwse maaltijd.Avontuur en reizenover ontdekkingstochten en het aards paradijs, een niet zeevarend vorstendom met een zeevloot en reizende hoven


Wetenschap, kosmos en tijdover arabische wetenschappen, de vrije kunsten, de kosmos en de schepping, de kalender met de sleuteldagen, de werken van de maand en het tijdsbesef


Dagelijks levenover steden, stedelijke burgerzin, hofsteden, rijmspreuken en gezegden, sociale controle, het dagelijks leven op een landgoed en een levensbeschrijving van enkele mensen tijdens een bijzondere eeuw


Samenleving en geloofover bellatores, oratores en labatores, de ontwikkeling van de ambten (het oldambt), de 15e eeuw met grote veranderingen, pelgrimages, kloosters, metafysisch denken en twee bijzondere mystici, de moderne devotie en het eerste humanisme


Koopmanschapover de middeleeuwse agrarische samenleving, het ontstaan van jaarmarkten, herleving van de geldeconomie, het bankwezen, grote investeringen en klinkende munten in het dagelijks leven


Muziek, dans en kunstover muziek en het goede gemoed, een bijzonder manuscript met prachtige schilderingen en de eigenaar ervan, de veelzijdige alamire en zijn muziekmanuscripten, stille klanken en wat deze de mens kunnen zeggen, de ontwikkeling van wereldlijke muziek, troubadours, trouvères, minnesänger en cantigas en over de dans


Gezondheid en uiterlijkover bijzondere medicijnen, gezondheidsadviezen, schoonheidsidealen, kleurrijke kleding, de griekse en arabische gezondheidsleer, speciaal medisch gereedschap en de dagelijkse praktijk


Natuur en voedingover tuinen, weersomstandigheden, het levenbrengende water, moraliserende en wetenschappelijke tradities, fabeldieren, de griekse voedingsleer, adviezen en smaakstelling, vastenperioden, de praktijk in de keuken, tafelmanieren en het organiseren van een feestmaal


Bijzondere onderwerpenover magie in de dagelijkse praktijk, germaanse en romeinse midwinterfeesten en het ontstaan van kerstmis en driekoningen, levensfasen, wonderen en sterfboeken