DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT EN DE CLEYNE HORTUS

vore ene maeltijt met smakelijcheit

Een serie van twaalf boeken over de Middeleeuwen

De serie vore ene maeltijt met smakelijcheit draagt een schat aan informatie in zich waaruit menigeen kan putten. Via de boeken zult u niet alleen veel kennis opdoen over een voor ons land en voor geheel West Europa belangrijke periode van de geschiedenis, u zult ook meer gangenmenu’s kunnen bereiden en uitgebreid kennis kunnen maken met de middeleeuwse smaakstelling. U weet uit eigen ervaring dat tijdens een gezamenlijke maaltijd er altijd veel ruimte is voor conversatie over zeer verscheidene onderwerpen en na de maaltijd is het goed natafelen. Daarmee is de keuze voor de naam voor de gehele serie duidelijk. Hiermee worden namelijk ál de verschillende boeken met elkaar verbonden. De serie biedt u de mogelijkheid op reis te gaan naar een geheel andere tijd, een periode die u zal verrijken. Hieronder leest u een korte beschrijving van de verschillende boeken. De boeken verschijnen in 2025.Over de Griekse gezondheids- en voedingsleer, de smaakstelling tijdens de Vroege Middeleeuwen met aandacht voor de rol van kloosters, de Arabische wetenschappen en keuken, de veranderende smaakstelling vanaf de Hoge Middeleeuwen met de komst van nieuwe specerijen en de invloed van de Grieks Arabische voedingsleer, de kookmanuscripten van de Late Middeleeuwen van edelen en rijke burgers, droog, nat, koud en warm voedsel volgens de middeleeuwse voedingsleer, de nieuwe smaakstelling in de praktijk van alle lagen van de bevolking, het vuur en de dagelijkse praktijk in de keuken en een meer gangenmenu met droge, natte, koude en warme ingrediënten.Over de kosmos en het ritme van de seizoenen, de verschillende indelingen van tijd met aandacht voor de kloostertijd, het kerkelijk jaar en de verschillende levensstadia van de mens, de eeuwigdurende kalender, zakagenda's en de Werken van de Maand met een voorbeeldkalender, de herkomst van de namen van maanden en dagen, tijdsbesef in het dagelijks leven met aandacht voor het ontstaan van de economische tijd, het magisch tandrad en aandacht voor de met de seizoenen verbonden gezondheids- en voedingsleer, het baden en vasten en speciale seizoensgerechten. Het boek wordt afgesloten met een speciaal hoofdstuk waarin het gehele jaar wordt gevierd met aandacht voor het ontstaan van de data van onze moderne vieringen van Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen.Over muziek in de Klassieke Oudheid en kosmische harmonie, vroege eenvoudige christelijke gezangen, muziek als wetenschap en het gemoed, de ontwikkeling van meerstemmige zang, muzieknotatie, kleurrijke muziekmanuscripten, de wereldlijke muziek van troubadours, trouvères, Minnesänger en cantigas, de mis, het motet en het chanson, uitleg van de Carole en de Basse Danse, de viering van de goede gaven van de goddelijke natuur in de Vreugdemaand mei en de Muziekmaand juni met inzet van muziek en dans en een meer gangenmenu voor een eigen viering.Over de eerste (stenen) versterkingen in de Romeinse periode van de Lage Landen, het ontstaan van een nieuwe feodale maatschappelijke structuur tijdens de Vroege Middeleeuwen, de Frankische landgoederen, de bouw van nieuwe versterkingen en de maatschappelijke chaos aan het einde van de Vroege Middeleeuwen, de normalisering van de maatschappelijke verhoudingen, de stroomversnelling van de Hoge Middeleeuwen en de hoogstaande Arabische cultuur, het ontstaan van de ons bekende hofsteden en stadskastelen met veel wooncomfort en tuinen, reizende hoven en de organisatie daarvan en een koninklijk meer gangenmenu voor een bijzonder feestbanket.Over de eerste bewoning in onze Lage Landen, het ontstaan van de eerste Romeinse steden, de Franken en hun gouwgraafschappen en handelsnederzettingen, de Friese Handel, het ontstaan van nieuwe handelsroutes en jaarmarkten, Arabische steden en de rurale wereld met aandacht voor een bijzonder Arabisch manuscript, de toename van de handel vanaf de Hoge Middeleeuwen, de ontwikkeling van de eerste echte handelssteden in West Europa met aandacht voor stadsrechten, geplande steden, het ontstaan van stedelijke burgerzin, goed gedrag en het algemeen belang, een bijzonder manuscript voor het voeren van een huishouding van een rijke burger en een feestelijk meer gangenmenu.Over het ontstaan van wetenschap als zodanig, de wetenschappelijke ontwikkelingen in de Klassieke Oudheid, de Zeven Vrije Kunsten van de Vroege Middeleeuwen, de Arabische wetenschappelijke traditie met aandacht voor sterrenkunde, navigatie, mechanica en andere Arabische wetenschappelijke inzichten, de uitbreiding van wetenschappen vanaf de Hoge Middeleeuwen, de eerste universiteiten en de middeleeuwse wetenschappelijke denkwijze, de Zeven Ambachtelijke Kunsten in de Late Middeleeuwen, de Kunst van het Koken en een voedzaam meer gangenmenu.Over de goddelijke schepping en de plaats van de mens daarin, de Zeven Goede Werken en de gildesystemen, non verbale communicatie en de ideale mens, sproken, rijmspreuken en spreekwoorden, eervol en welgemanierd gedrag, de positie van de vrouw, geestelijke en wereldlijke vriendschap en minne, verhalen en liederen, een fragment uit een ridderboek, een gedicht en een fabel, kleding, kleurgebruik, goed gedrag aan tafel en een meer gangenmenu voor het dagelijks leven.Over de Griekse gezondheidsleer, de gezondheidszorg van de Vroege Middeleeuwen met aandacht voor kloosters en hun kennis van geneeskrachtige kruiden, de Arabische gezondheidsleer, het eerste overkoepelende gezondheidssysteem in West Europa vanaf de Hoge Middeleeuwen, nieuwe diagnosestellingen, medicijnen en herstelmogelijkheden in de praktijk, de kracht van planten in ons moderne gezondheidssysteem en een pleidooi voor de herintroductie van de holistische benadering van de mens, over geneesheren, chirurgijns, lekenbroeders, vroedvrouwen, barbiers en apothekers, wondermiddelen, gezondheidsadviezen en het goede gemoed, schoon en stromend water, schoonheidsidealen, zalig sterven als niets meer hielp en gerechten voor een zieke en herstellende mens.Over de oorsprong van de landbouw en (sier)tuinen in Egypte, Mesopotamië en Griekenland, het Griekse arcadische landschap, het christelijke Aards Paradijs en reisverslagen, de moraliserende natuur en de eerste wetenschappelijke benadering ervan, landbouw en natuur in de dagelijkse praktijk met aandacht voor de Frankische landgoederen en ontginningen van kloosters, over productie- en siertuinen vanaf de Hoge Middeleeuwen en de toename van de diversiteit en kennis via de Arabische wereld, de Arabische hemelse tuin en waterwerken, de hortus conclusus of besloten tuin, veranderende weersomstandigheden, het economische en sociale gebruik van de dierenwereld, menageriën, enkele fabels en een meer gangenmenu op basis van natuurlijke ingrediënten.Over pelgrimeren in de Klassieke Oudheid en tijdens het Vroege Christendom, het ontstaan van christelijke relieken en de opkomst en het verval ervan, herstel van de infrastructuur tijdens de Vroege Middeleeuwen en nieuwe bedevaartoorden, de toename van het pelgrimeren vanaf de Hoge Middeleeuwen met aandacht voor de pelgrimages naar Rome, Santiago de Compostella en nieuwe of hernieuwde bedevaartoorden, over het ontstaan van reisgidsen en reisverslagen met onder andere aandacht voor een bijzondere reis door onze Lage Landen van omstreeks 1160, over de natuur onderweg en fabeldieren, een bijzondere Arabische pelgrim en wereldreiziger en over pelgrimeren naar het Heilige Land tijdens de Late Middeleeuwen met speciale gerechtjes voor onderweg.Over magische kennis van oude volkeren, magie als Kunst in de Middeleeuwen, het ontstaan van allerlei manuscripten met magische bezweringen, over heksenzalf, filosofenzalf en hemelse sferen, over alchemie met onder andere aandacht voor de Griekse en Arabische inzichten, de ambivalente houding van de christelijke kerk tegenover alchemie, chemie en moderne geneesmiddelen, over wonderlijke kruiden, stenen en dieren, over witte en zwarte magie en magie en sociale controle in de dagelijkse stedelijke praktijk, over wonderen als zodanig, goddelijke helpers en bijzondere recepten voor gerechten doorspekt met menige magische wijsheid.Over het allereerste kosmische of metafysische denken en het Griekse mythologische godensysteem, de eerste wetenschappelijke benadering van de kosmos, over orakels, de Romeinse Religio, het (Romeinse) christendom en de christelijke kosmos met aandacht voor de overeenkomsten, over kosmisch denken vanaf de Hoge Middeleeuwen en het grote geloofsdebat over de vrije wil van de mens, het ontstaan van een persoonlijke (mystieke) geloofswereld met een beschrijving van enkele mystici, de heilige bemiddelaars van de Late Middeleeuwen, nieuwe geloofsstromingen, de Moderne Devotie en de Eerste humanisten, de ontwikkeling van het individualisme, en een pleidooi voor het hernieuwd omarmen van het begrip sociaal individu, gedragen door een allesomvattende kosmische oerkracht die zich opnieuw tussen de mensen kan manifesteren en waarmee zich ook de breuk kan herstellen die is ontstaan tussen Moeder Aarde en de mens. Dit boek en de gehele serie worden afgesloten met een universeel kosmisch geïnspireerd meer gangenmenu.