DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Spreekwoorden en uitspraken

Een geleerde zonder kennis

Onderstaand treft u een wijsheid aan uit de Middeleeuwen. Het is echter van alle tijden. Als er tussen mensen namelijk gediscussieerd wordt over allerhande zaken, dan ziet men vaak een competitieve strijd ontstaan over het eigen gelijk. Nu wij allen zijn geconfronteerd met Corona en de sterke ontwrichtende maatschappelijke gevolgen daarvan, is het volgens ons extra van belang dat deskundigen en personen in het algemeen terughoudend zijn omtrent het bespreken van stellingen en wetenswaardigheden, waarover men geen zekerheid heeft. Er worden vele conclusies getrokken omtrent Corona, maar er zijn meer onduidelijkheden dan deze conclusies. Iets minder belangrijk doen kan geen kwaad.


De wijsheid

- Probeer geen geleerde te zijn als je de kennis niet hebt.