DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Magische zaken

Gewoon varkensgras

Vele mensen die tijdens de Middeleeuwen speciaal optraden met zang en dans zullen de ‘koorts voor de planken’ hebben gekend waarmee menig muzikant en zanger in onze Moderne Tijd ook bekend is. Wat te doen als die angst overwonnen moet worden of in ieder geval getemperd? Er waren in de Middeleeuwen talloze kruiden en planten, die werden verwerkt in allerlei pilletjes en zalfjes. Inmiddels is de (zelf)helende kracht van planten wetenschappelijk bewezen en voor vele moderne medicijnen worden extracten van planten óf rechtstreeks gebruikt óf men maakt ze na.

Als je echter in de Middeleeuwen niet de beschikking had over zulke kleine geruststellende zaken, dan bood Doctor Universalis of Albertus Magnus een oplossing. Hij schreef omstreeks 1250 het omvangrijke manuscript Over de geheimen van de deugden van kruiden, stenen en enkele dieren. En hierin voert hij Gewoon varkensgras op als rustgevend middel. Menigeen zal wellicht hiervan hebben gedacht: als het niet helpt dan heb ik het geprobeerd.

Voor degene die optrad in een tuin bij een hofstede of elders zal het een kleine verleiding hebben kunnen zijn op zoek te gaan naar het plantje om het even aan te kunnen raken om de kracht van de Zon te krijgen. Of het zonnige plantje stond in de eigen tuin! Het uit de aarde halen en meenemen is volgens ons van een geheel andere orde en wij raden het u stellig af. Als u deze grotere verleiding niet kunt weerstaan dan dient u na uw optreden het zo snel als mogelijk weer terug te planten.

De beschrijving van Albertus Magnus van Gewoon varkensgras

Gewoon varkensgras is verbonden met de Zon. Het kruid werkt zeer goed en op vele manieren. Hij die het kruid aanraakt heeft de kracht van het teken of de planeet. Draag het bij je en je blijft rustig.