DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT EN DE CLEYNE HORTUS

Magische zaken

de klaarheid van Ogentroost

De Doctor Universalis of Allesweter Albertus Magnus leefde omstreeks 1250 in het Heilige Roomse Rijk. Zijn grote kennis van zowat alle wetenschappen is bijzonder te noemen. Hij schreef ook een boek over magie. Dat omvangrijke manuscript is Over de geheimen van de deugden van kruiden, stenen en enkele dieren. Hierin worden krachtige planetenkruiden beschreven en magische kruiden, stenen en dieren. In deze bijlage van het hoofdstuk INSPIREREND van onze website leest u geregeld zaken, die staan beschreven in het genoemde manuscript. Dit keer leest u over de magische kracht van Ogentroost.

Ogentroost is één van de zeven krachtige planetenkruiden. Wij hebben hier eerder over geschreven. Deze kruiden stonden volgens Albertus Magnus onder invloed van de planeten. Deze planeten waren de Zon, de Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. In de Middeleeuwen bouwde men voort op bestaande oude Griekse, Romeinse en Arabische kennis en daarin werden de Zon en de Maan beschouwd als planeten. En elke planeet zou magische krachten uitoefenen op een specifiek kruid, aldus Albertus Magnus. Dat kruid zou namelijk de deugden
aannemen van de hogere natuurlijke
krachten, die waren verbonden met een
bepaalde planeet.

OGENTROOST

Het kruid ogentroost is verbonden met de Maan. Als je de gebraden wortel op het oog legt, zal het oog wonderbaarlijk helder worden, omdat het licht van de ogen een mist bevordert en dat is een substantie van de Maan.

Bovenstaande tekst vindt haar basis in het boek wonderen in de middeleeuwen, met de ondertitel over toverij, mirakels, goddelijke helpers en de dagelijkse praktijk. Dat is het elfde boek uit de twaalfdelige serie vore ene maeltijt met smakelijcheit. Deze serie wordt door ons in 2024/2025 uitgegeven. Zie voor verdere informatie het hoofdstuk BOEKEN van deze website.


AFBEELDING

1. Dante en Beatrice op weg naar de Sfeer van de Zon, Divina Commedia, manuscript van omstreeks 1445, republiek Sienna.
British Library