DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Magische zaken

de magische diamant

In het kader van het thema van deze herfst wijs vertrouwen, een helpende hand en kostbare warmte nemen wij u even mee naar de middeleeuwse magische diamant. Deze tot de verbeelding sprekende steen is niet alleen wondermooi. In lang vervlogen tijden schreef men namelijk ook magische krachten toe aan de diamant. Diamant is volgens overlevering het staal van de goden uit de Griekse mythologie. Door zijn hardheid werd diamant door de goden gebruikt als werktuig. Het woord diamant werd overigens tijdens de Middeleeuwen eerder gebruikt voor harde stoffen en metalen, bijvoorbeeld een hard soort ijzer, dan een schitterende steen die het licht doet breken in vele fonkelingen.

Onderstaand leest u een beschrijving van Albertus Magnus van de magische diamant. De Doctor Universalis of Allesweter Albertus Magnus leefde omstreeks 1250 in het Heilige Roomse Rijk. Zijn grote kennis van zowat alle wetenschappen is bijzonder te noemen. Hij schreef ook een boek over magie. Dat omvangrijke manuscript is Over de geheimen van de deugden van kruiden, stenen en enkele dieren. Hierin worden krachtige planetenkruiden, magische
kruiden, stenen en dieren beschreven.

In deze barre tijd waarin het ene grote maatschappelijke probleem over het andere buitelt en waarin wij leven in een oorlogssituatie, die grote gevolgen heeft voor onze samenleving en die vele mensen tot wanhoop, radeloosheid én redeloosheid brengt, kunnen wij de krachten van de diamant goed gebruiken.

De magische diamant volgens Albert Magnus:

Neem diamant als je jouw vijanden wilt overwinnen. Bindt het dan aan je linkerzijde. Het helpt ook tegen razernij, wilde of venijnige dieren, wrede mannen, tegen ruzies en bedrog en tegen fantasieën.