DE MIDDELEEUWEN OLDAMBT

Over tafelmanieren en andere zaken

Handen wassen

We willen tijdens de Coronatijd, waarin onder andere extra goed handen wassen centraal staat, u een bijzonder voorschrift niet onthouden. Het werd voorgeschreven aan geliefden. Daarvoor gaan we naar het manuscript Clef D’Amors of Sleutel van de Minne. Het is een manuscript uit de Hoge Middeleeuwen waarin op velerlei gebied allerlei adviezen worden gegeven aan de man en aan de vrouw, ook over tafelmanieren.

Het advies:

Als de kom water langskomt om de handen te wassen, neem je geliefde bij de hand, zodat zij als eerste haar handen kan schoonmaken.

vore ene maeltijt met smakelijcheit!